tomato, green beans, radish, radicchio, mozzarella,

croutons, macerated shallot vinaigrette